Tekst dodatkowy 21 - Lepsze pieniążki dajcie nam wiarę

Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili
gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę.