Tekst dodatkowy 18 - Zamiast kwiatów datki dla wolontariuszy

Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami
prosimy w zamian o wsparcie datkami wolontariuszy,
którzy kwestować będą po mszy świętej.