Tekst dodatkowy 6 - Pieniądze daj do ręki

Często się zdarza,
że prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki,
to pieniądze daj do ręki.