Tekst dodatkowy 1 - Goście nasi ukochani

Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować.