Tekst 19 - Na doniosłą uroczystość

Anna Nowak i Wojciech Kowalski
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P......................................................
na doniosłą uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się 14 sierpnia 2010 r.o godz. 13.00
w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Łodzi.
Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy
do Restauracji "Wesoła Żabka" w Kielcach.