Tekst 17 - By obyczajom prastarym zadość uczynić

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają, że dnia 14 sierpnia 2010 roku,
gdy dzwony wybiją godzinę 16.00
w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Łodzi
ślubować sobie będą Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską
Anna Nowak i Wojciech Kowalski
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ...................................................
Rodzice i Narzeczeni.