Tekst 14 - Prosimy w ich imieniu o drobne upominki zamiast kwiatów

W dniu 14 sierpnia 2010 roku z wybiciem godziny 16.00
Anna Nowak i Wojciech Kowalski
rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską przed obliczem Boga,
w Kościele p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Łodzi
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy
Sz. P. .......................................................
uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie,
które odbędzie się w Restauracji "Wesoła Żabka" w Kielcach.
By dać mały promyk radości dzieciom z domu dziecka
prosimy w ich imieniu o drobne upominki zamiast kwiatów.
Narzeczeni