Tekst 7 - Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą

Dnia 14 sierpnia 2010 roku o godzinie 17.00
w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej w Łodzi odbędzie się ślub
Anny Nowak i Wojciecha Kowalskiego
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy
Sz. P. .........................................................
uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.
Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie,
które odbędzie się w Restauracji "Wesoła Żabka" w Kielcach.