Tekst 11 - Kielich pierwszy:

Toasty wznoście za
pomyślność Młodej Pary
Kielich pierwszy:
za Młodych szczęście.
Drugi: za dziecka poczęcie.
Trzeci: za zdrowie gości.
Każdy następny:
dla przyjemności!

Zosia i Mateusz
15 maj 2013