Wiersz 7 - Jakoby też rok

"Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli."
Jan Kochanowski