Tekst 3 - Przyszłość świetlana, Waszą gotówką usłana.

Nie pragniemy stosować wykrętów,
Ale lepiej nam będzie bez prezentów.
Przed nami przyszłość świetlana,
Waszą gotówką usłana.