Wiersz 5 - Młodzi ludzie nie wiedzą

"Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą,
ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć"
Federico Fellini