Wiersz 4 - Bo coś w szaleństwach jest młodości

"Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości,
I rozumniejsze od rozumu ... "
Leopold Staff