Wiersz 2 - Dziś bądź wesół

"Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady,
O przyszłym dniu niechaj próżnej rady:
Już tak dawno Bóg obmyślił w niebie
A k'tej radzie nie przepuszczą ciebie."
Jan Kochanowski