Wiersz 1 - Niech żyje Bal

"Niech żyje Bal,
bo to życie to bal jest nad bale ..."
Agnieszka Osiecka