Tekst podziękowania 4 - Szanowni Nauczyciele!

Szanowni Nauczyciele!
Bardzo dziękujemy za wszelkie rady,
instrukcje, słowa krytyki, pochwały.
Dzięki Wam możemy być dumni
z własnych osiągnięć.
Raz jeszcze wyrazy wdzięczności.
Z poważaniem
Maturzyści 2013