Cytat 20 - Kochać i być kochanym

Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym...

G. Sand