Tekst 3 - My najstarsi Żakowie

My najstarsi Żakowie Collegium
z radością zawiadamiamy
WP.......................
iż na 100 dni przed Maturą
Bal Studniówkowy
odprawiać postanawiamy.
Bal ów dnia ............. AD 2011 o godzinie .......... w ................
odprawion zostanie.
Przeto prosim Wielmożnych Państwa
by swym przybyciem uciechą niezmierną gawiedź naszą uraczyli.