Tekst 2 - Bal Studniówkowy wyprawić postanawia.

Z radością zawiadamiamy

WP. .........................

iż wobec faktu nieuchronnie zbliżającej się matury,
nawiązując do wieloletniej tradycji
nasza brać uczniowska
dnia ................... o godzinie ...........
w .........................
Bal Studniówkowy wyprawić postanawia.

Uprzejmie zatem prosimy WP
aby poddając nasze zaproszenie łaskawej atencji
uświetnił uroczystość swą obecnością.

Maturzyści 2013