Tekst 3 - Uroczystość przyjęcia Sakramentu

W tym szczególnym dniu mamy zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………….
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii przez …………………………… (imię dziecka),
która odbędzie się dnia ………………………
o godzinie …………. w kościele …………………………………….