Tekst 4 - Dziś mija już pierwszy roczek

Dziś mija już pierwszy roczek, na mej główce pierwszy loczek. 
Wiec zapraszam do siebie, zabawimy się jak w niebie. 
Będzie tort a na nim świeczka, uśmiechnięte me usteczka. 
Oprócz tortu mnóstwo soku i tak będzie już co roku.