Tekst 3 - Dziecko jest pięknem

„Dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania. 
Jest pięknem! 
Jezus potwierdził to swoim postępowaniem. 
Bądźmy wpatrzeni w piękno dziecka” 
Jan Paweł II