Tekst 1 - Serce tak ciche

„Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki 
i daj mi, o Panie - Boże mój wielki. 
Daj mi też święte rączki i nóżki, 
żeby trzymały się Twojej dróżki.”