Tekst 11 - Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam

"Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam
wierzyłam, że mi serce dasz,
lecz nigdy nie przypuszczałam,
że to tak długo będzie trwać."