Tekst 10 - Pamięć szczęśliwych minionych dni

Pamięć szczęśliwych minionych dni,
jak perła w koronie życia lśni.
Łaska Boża niech dzień jubileuszu opromieni,
a Błogosławieństwo Boże każdy smutek w radość zmieni.