Tekst 9 - Prawdziwą miłość poznaje się

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”
Robert Poulet