Tekst 1 - Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym

Zofia i Ryszard Donkowie
postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków i rozpocząć wspólną drogę życia
zawierając związek małżeński 
50 lat temu
 
Serdecznie zapraszamy
Sz.P. Annę i Wojciecha Rogalskich
na powtórne przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili 
w dniu naszych 
Złotych Godów
15 maja 2013 o godzinie 14:00
w Kościele p.w. św. Anny w Bydgoszczy.