Tekst 8 - Boże, okaż mnie i jej miłosierdzie

Boże, okaż mnie i jej miłosierdzie
i pozwól razem dożyć starości. 

Księga Tobiasza 8,7