Tekst 5 - Miłość... wszystko znosi

Miłość... wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje... 

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13,7-8