Tekst 4 - Gdzie ty pójdziesz

Gdzie ty pójdziesz,
tam ja pójdę,
gdzie ty zamieszkasz,
tam ja zamieszkam,
twój naród będzie moim narodem,
a twój Bóg będzie moim Bogiem. 

Księga Rut 1,16