Tekst 3 - Jak jabłoń wśród drzew leśnych

Jak jabłoń wśród drzew leśnych,
tak ukochany mój wśród młodzieńców.
W upragnionym jego cieniu usiadłam,
a owoc jego słodki memu podniebieniu.
Wprowadził nas do domu wina
i sztandarem jego nade mną
jest miłość. 

Pieśń nad pieśniami 1, 15, 3-4