Tekst 2 - Tak więc trwając

Tak więc trwając
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
1 Kor 13,13