Tekst 1 - A tak już nie są dwoje

A tak już nie są dwoje,
lecz jedno ciało. 

Ewangelia wg św. Marka 10,8